دریافت مجوز دانش بنیان توسط سکوی پولسار

1403/02/15
پولسار دانش بنیانی شد!

تامین مالی جمعی ارزی

1402/10/07
تامین مالی جمعی ارزی برای طرح‌ها در بازار سرمایه

نوزدهمین سکوی کرادفاندینگ کار خود را آغاز کرد

1402/08/23
امروز نوزدهمین سکوی تأمین مالی جمعی با دریافت مجوز از شرکت فرابورس ایران رسماً کار خود را آغاز کرد. سکوی تأمین مالی جمعی «پولسار» با دریافت مجوز از فرابورس ایران و تحت نظارت کارگزاری بانک سامان به عنوان نوزدهمین سکوی تأمین مالی جمعی در این زمینه خدمات ارائه خواهد داد.

دریافت مجوز فعالیت سکوی پولسار

1402/07/12
کارگزاری بانک سامان به عنوان اولین کارگزاری بانکی موفق به اخذ مجوز فعالیت شد.
© 2024 NovinMana