سوالات متداول

  • تامین مالی جمعی چیست؟

    یکی از روش های تامین مالی برای طیف وسیعی از اهداف است که می‌تواند شامل امور خیریه تا ایجاد و توسعه کسب و کار باشد. در این روش دو اصل اساسی وجود دارد؛ یکی استفاده از مبالغ خرد و دیگری استفاده از ظرفیت تعداد زیادی از افراد و عموماً از طریق اینترنت انجام می‌شود. پولسار پلتفرم تامین مالی جمعی است که از روش تامین مالی مبتنی بر مشارکت برای توسعه و راه‌اندازی کسب و کار استفاده می‌کند.

  • چرا به پولسار اعتماد کنیم؟

    پولسار تحت نظارت نهادمالی کارگزاری بانک سامان با مجوز کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی فرابورس ایران و براساس دستورالعمل تامین مالی جمعی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. مجوز پولسار قابل استعلام از سایت فرابورس ایران است.

  • فرآیند جمع آوری وجوه چه مدت طول می‌کشد؟

    از آنجایی که هر کسب و کار منحصر به فرد است، دوره جمع‌آوري وجوه هم متفاوت تعیین خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه تامین مالی جمعی بر اساس خرد جمعی می‌باشد، استقبال عمومی از یک طرح تعیین کننده خواهد بود و ممکن است وجوه مورد نیاز در یک طرح ظرف مدت یک ساعت و در طرح دیگری در 30 روز جمع آوری شود. به حداکثر زمان جمع آوری وجوه در صفحه همان طرح اشاره می‌شود که عموماً 30 روز خواهد بود.

© 2024 NovinMana