تامین مالی جمعی ارزی

تامین مالی جمعی ارزی برای طرح‌ها در بازار سرمایه

از آنجایی که نوآوری از ملزومات توسعه است، تامین مالی جمعی به عنوان یکی از منعطف ترین ابزارهای تامین مالی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و استفاده از روش‌های جهانی، امکان تامین مالی جمعی ارزی را فراهم کرده است که ضوابط آن در حال تصویب در کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی می‌باشد. 

چندین عامل اقتصاد کلان به رشد بازار تامین مالی جمعی (Crowdfunding) کمک می کنند، از جمله ضریب نفوذ اینترنت و فناوری تلفن همراه است که مشارکت افراد در کمپین‌ها را آسان‌تر کرده است و محدودیت‌های جغرافیایی برای انتشار طرح‌ها را ازبین برده است. به طور کلی، انتظار می‌رود که بازار تامین جمعی به گسترش خود ادامه دهد، زیرا افراد بیشتری از مفهوم حمایت از ایده‌ها و پروژه‌های نوآورانه از طریق پلتفرم‌های دیجیتال استقبال می‌کنند. از بین رفتن موانع و امکان سرمایه گذاری قشر وسیع تری از مردم به توسعه بازار کمک می کند و امکان سرمایه گذاری خارجی سبب تامین مالی سریعتر پروژه‌ها می شود.

خاطر نشان می‌شود ارزش بازار جهانی تامین مالی جمعی در سال 2022 برابر با 1.67 میلیارد دلار بود و انتظار می‌رود با نرخ رشد سالانه ترکیبی (CAGR) 16.7% از سال 2023 تا 2030 گسترش یابد(منبع statista). در ایران در حال حاضر ارزش بازار تامین مالی جمعی 25،000 میلیارد است که شاهد رشد روز افزون آن با ورود بازیگران جدید و روش‌های نوین خواهیم بود.

© 2024 NovinMana