دریافت مجوز دانش بنیان توسط سکوی پولسار

پولسار دانش بنیانی شد!

گواهی تأییدیه دانش‌بنیان شرکت کارگزاری بانک سامان، بر اساس ارزیابی انجام‌شده طبق«آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» و «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مورخ 1403/02/15 صادر گردید. بر اساس این گواهی‌نامه، شرکت کارگزاری بانک سامان موفق شده است تأییدیه دانش‌بنیان نوع شرکت «نوآور» در حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای» را دریافت نماید.© 2024 NovinMana